Cyngor Busnes

Business in Focus is here to help you start and grow your business in Wales. We do this through a range of Welsh Government and UK Government funded programmes that cater to a variety of needs.

Whether you’re in the ideas stage for a new business venture or looking to grow an established business, we have the business advice for you!

Busnes Cymru

Business Wales provides fully-funded impartial advice for anyone starting, running or growing a business in Wales.

Whether you’re just starting out or looking to grow and need specialist support, our experienced and knowledgeable advisors are here to help.

Hybiau Menter Ffocws

Mae ein Hybiau Menter Ffocws yn rhoi’r cyfle i gyd-weithio â ni i greu cymuned o bobl fusnes sy’n rhannu’r un meddylfryd busnes ledled canolbarth a de Cymru. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo entrepreneuriaeth, i gynnig cymorth busnes a chreu profiad llewyrchus, sy’n canolbwyntio ar y gymuned i egin fusnesau ac entrepreneuriaid ar gam cyntaf y gwaith o sefydlu busnes.

Menter Blaenau Gwent

Are you interested in turning your passion or hobby into a new enterprise?

If you’re over 25, have been long-term unemployed and facing significant barriers in starting your own business, then this programme is perfect for you.

Syniadau Mawr Cymru

Support for young people in Wales with a business idea.

If you’re 16 – 25 we can help you develop your ideas and help you take the first step towards starting and running your own business.

Busnes Cymdeithasol Cymru

Niche consultancy services for anyone running or looking to set-up a social enterprise.

Dyfodol Ffocws

Mae Dyfodol Ffocws yma i’ch helpu chi i fagu’r sgiliau a’r hyder i gael swydd neu feddwl am ddod yn hunangyflogedig.

Bydd ein tîm Dyfodol Ffocws yn gweithio gyda chi, yn wyneb yn wyneb ac ar-lein, a’ch cefnogi chi wrth i chi fagu hyder, meithrin cysylltiadau gwell a newid llwybr eich dyfodol.

Looking for networking and events?

The latest news

Dyfodol Ffocws yn cynnig cymorth wedi’i deilwra ar ôl Covid i helpu busnesau lleol fynd yn ôl ar y trywydd iawn

Mae ymchwil wedi’i gynnal gan Business in Focus wedi dangos bod nifer fawr o fusnesau yng Nghymru’n ei chael hi’n anodd ar ôl Covid.  Gan weithio ar ran Llywodraeth y DU, mae Business in Focus wedi cynllunio Dyfodol Ffocws er mwyn helpu perchnogion busnes i adfer ar ôl heriau’r pandemig Covid-19 a sicrhau gwytnwch wrth […]

Dyfodol Ffocws yn cyflwyno cymorth Menter a Sgiliau yn Sir Benfro 

Mae Busnes mewn Ffocws yn falch o fod yn cynnig Dyfodol Ffocws ar ran Cyngor Sir Penfro. Gan weithio mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol, mae Dyfodol Ffocws yn rhan o’r dyfarniad Cronfa Adfywio Cymunedol llwyddiannus a enillodd y sir i gefnogi pobl leol i ‘ailgodi’n gryfach’. Mae Dyfodol Ffocws yn ffurfio rhan o’r gronfa bartneriaeth […]

Noddwr Business in Focus – Womenspire 2022

Mae Business in Focus yn fenter gymdeithasol sy’n ymroddedig i gefnogi busnesau newydd a sefydledig. Rydym wedi bod yn helpu pobl i ddechrau a thyfu eu busnesau eu hunain ers dros dri degawd, drwy ddarparu cyngor busnes arbenigol wedi’i deilwra, mynediad at gyllid a hyfforddiant sgiliau. Rydym yma i gefnogi entrepreneuriaid trwy ddarparu llety hyblyg […]